Jan Als Johansen - Translatør og Tolk

DANSK:

Translatør og Tolk
Jan Als Johansen
Bøgesangervænget 4
5210 Odense NV


tlf. 66 14 58 81
tlf. 20 20 87 72

Registret hos Udenrigsministeriet
for legalisering af oversættelser.

Oversættelser - især af jura, økonomi og finans, teknik.
Konferencetolkning.

Medlem af Translatørforeningen, MTF.

Medlem af konferencetolkesammenslutningen AIIC.


(aktive sprog: dansk, engelsk)
(passivt sprog: tysk)

ENGLISH:

Translator and Interpreter
Jan Als Johansen
Boegesangervaenget 4
DK-5210 Odense NV
Denmark

Tel. +45 66 14 58 81
Tel. +45 20 20 87 72

Registered by the Danish Ministry of Foreign Affairs for authentication of translations.

Translations - particularly law, economics and finance, technology.
Conference interpretation.

Member of the Association of Danish Authorized Translators, MTF.

Member of the international association of conference interpreters, AIIC.

(active languages: Danish, English)
(passive language: German)